Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Khu Công Nghiệp - Đô Thị Đại An

0801363076

Mã số 0801363076 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Khu Công Nghiệp - Đô Thị Đại An.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Khu Công Nghiệp - Đô Thị Đại An đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801363076 kể từ ngày 15/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Khu Công Nghiệp - Đô Thị Đại An:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hải Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801363076 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Khu Công Nghiệp - Đô Thị Đại An trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0801363076 được cập nhật lần cuối vào lúc .