Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Và Phát Hành Sách Quảng Bình

3101083142

Mã số 3101083142 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Và Phát Hành Sách Quảng Bình - còn có tên giao dịch là QUANG BINH BOOK PUBLISHING AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY.

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Và Phát Hành Sách Quảng Bình đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3101083142 kể từ ngày 20/02/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 20/02/2020, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Và Phát Hành Sách Quảng Bình đã thành lập được hơn 1 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Và Phát Hành Sách Quảng BìnhNguyễn Đình Hoàng - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Và Phát Hành Sách Quảng Bình:

  • Địa chỉ:
    Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
    .
  • Số điện thoại 091161178909116.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3101083142 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Và Phát Hành Sách Quảng Bình trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3101083142 được cập nhật lần cuối vào lúc .