Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Khuôn Mẫu H2D

2301180222

Mã số 2301180222 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Khuôn Mẫu H2D.

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Khuôn Mẫu H2D đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2301180222 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Khuôn Mẫu H2D:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2301180222 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Khuôn Mẫu H2D trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2301180222 được cập nhật lần cuối vào lúc .