Công Ty CP Test Test Cổ Phân 918

9109612910

Mã số 9109612910 là mã số thuế của Công Ty CP Test Test Cổ Phân 918.

Công Ty CP Test Test Cổ Phân 918 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 9109612910 kể từ ngày 18/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty CP Test Test Cổ Phân 918:

  • Địa chỉ:
    Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 9109612910 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty CP Test Test Cổ Phân 918 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 9109612910 được cập nhật lần cuối vào lúc .