Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng 22

5400525138

Mã số 5400525138 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng 22.

Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng 22 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5400525138 kể từ ngày 07/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng 22:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hòa Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5400525138 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hòa Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng 22 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5400525138 được cập nhật lần cuối vào lúc .