Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cường Chiến TB

1001248929

Mã số 1001248929 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cường Chiến TB.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cường Chiến TB đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1001248929 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cường Chiến TB:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1001248929 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cường Chiến TB trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1001248929 được cập nhật lần cuối vào lúc .