Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Xuân Mỹ

0317048931

Mã số 0317048931 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Xuân Mỹ.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Xuân Mỹ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317048931 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Xuân Mỹ:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317048931 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Xuân Mỹ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317048931 được cập nhật lần cuối vào lúc .