Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế DND

1001215024

Mã số 1001215024 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế DND.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế DND đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1001215024 kể từ ngày 28/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế DND:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1001215024 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế DND trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1001215024 được cập nhật lần cuối vào lúc .