Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Italy

0202123501

Mã số 0202123501 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Italy.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Italy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202123501 kể từ ngày 14/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Italy:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202123501 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Italy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202123501 được cập nhật lần cuối vào lúc .