Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Việt Nam

0202053639

Mã số 0202053639 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202053639 kể từ ngày 30/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Việt Nam:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202053639 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Việt Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202053639 được cập nhật lần cuối vào lúc .