Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Lắp 89

0901094437

Mã số 0901094437 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Lắp 89.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Lắp 89 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0901094437 kể từ ngày 25/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Lắp 89:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hưng Yên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0901094437 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hưng Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Lắp 89 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0901094437 được cập nhật lần cuối vào lúc .