Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Song Nam

4500644264

Mã số 4500644264 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Song Nam.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Song Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4500644264 kể từ ngày 28/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Song Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Ninh Thuận
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4500644264 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Ninh Thuận.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Song Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4500644264 được cập nhật lần cuối vào lúc .