Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng TKN68

5702038370

Mã số 5702038370 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng TKN68.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng TKN68 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702038370 kể từ ngày 27/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng TKN68:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702038370 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng TKN68 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5702038370 được cập nhật lần cuối vào lúc .