Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Q&R

0402132359

Mã số 0402132359 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Q&R.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Q&R đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402132359 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Q&R:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402132359 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Q&R trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402132359 được cập nhật lần cuối vào lúc .