Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Hà Tiên - Hậu Giang

6300348462

Mã số 6300348462 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Hà Tiên - Hậu Giang.

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Hà Tiên - Hậu Giang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6300348462 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Hà Tiên - Hậu Giang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hậu Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6300348462 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hậu Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Hà Tiên - Hậu Giang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6300348462 được cập nhật lần cuối vào lúc .