Công Ty Cổ Phần WMHG Tư Vấn Setup Đào Tạo Và Vận Hành Khách Sạn

2802769393

Mã số 2802769393 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần WMHG Tư Vấn Setup Đào Tạo Và Vận Hành Khách Sạn.

Công Ty Cổ Phần WMHG Tư Vấn Setup Đào Tạo Và Vận Hành Khách Sạn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2802769393 kể từ ngày 15/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/08/2019, tính đến nay Công Ty Cổ Phần WMHG Tư Vấn Setup Đào Tạo Và Vận Hành Khách Sạn đã thành lập được hơn 12 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần WMHG Tư Vấn Setup Đào Tạo Và Vận Hành Khách SạnNguyễn Đức Thọ - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần WMHG Tư Vấn Setup Đào Tạo Và Vận Hành Khách Sạn:

  • Địa chỉ:
    715 A2, Tòa nhà Hun4, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Số điện thoại 0986599853.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2802769393 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần WMHG Tư Vấn Setup Đào Tạo Và Vận Hành Khách Sạn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2802769393 được cập nhật lần cuối vào lúc .