Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Cơ Hà Nam

0700845161

Mã số 0700845161 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Cơ Hà Nam.

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Cơ Hà Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0700845161 kể từ ngày 02/12/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Cơ Hà Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0700845161 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Cơ Hà Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0700845161 được cập nhật lần cuối vào lúc .