Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Minh Anh 23

5100490727

Mã số 5100490727 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Minh Anh 23.

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Minh Anh 23 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5100490727 kể từ ngày 21/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Minh Anh 23:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5100490727 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Minh Anh 23 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5100490727 được cập nhật lần cuối vào lúc .