Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96

0400100545

Mã số 0400100545 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96 - còn có tên giao dịch là CONTINTA 96 JSC.

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0400100545 kể từ ngày 09/01/2008 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/01/2008, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96 đã thành lập được hơn 13 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96Hoàng Đức Trúc - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96:

  • Địa chỉ:
    02 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Số điện thoại 02363615330.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0400100545 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0400100545 được cập nhật lần cuối vào lúc .