Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Đại Thắng

2001356387

Mã số 2001356387 là mã số thuế của Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Đại Thắng.

Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Đại Thắng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2001356387 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Đại Thắng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Cà Mau
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2001356387 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cà Mau.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Đại Thắng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2001356387 được cập nhật lần cuối vào lúc .