Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và San Lấp Bắc Nam

4601583184

Mã số 4601583184 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và San Lấp Bắc Nam.

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và San Lấp Bắc Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4601583184 kể từ ngày 15/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và San Lấp Bắc Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Nguyên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4601583184 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Nguyên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và San Lấp Bắc Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4601583184 được cập nhật lần cuối vào lúc .