Công Ty Thương Mại Minh Khai

0200103323

Mã số 0200103323 là mã số thuế của Công Ty Thương Mại Minh Khai.

Công Ty Thương Mại Minh Khai đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 105554 với mã số thuế là 0200103323 kể từ ngày 01/02/1993 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 02/02/1997, tính đến nay Công Ty Thương Mại Minh Khai đã thành lập được hơn 28 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Thương Mại Minh KhaiNguyễn Bích Hoà - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Thương Mại Minh Khai:

  • Địa chỉ:
    Số 23 Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
    .
  • Số điện thoại 0031822803.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0200103323 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Thương Mại Minh Khai trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0200103323 được cập nhật lần cuối vào lúc .