Công Ty TNHH 26 Tây Bắc

5500630270

Mã số 5500630270 là mã số thuế của Công Ty TNHH 26 Tây Bắc.

Công Ty TNHH 26 Tây Bắc đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5500630270 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH 26 Tây Bắc:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Sơn La
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5500630270 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Sơn La.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH 26 Tây Bắc trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5500630270 được cập nhật lần cuối vào lúc .