Công Ty TNHH 268 Bản Cái

4601577053

Mã số 4601577053 là mã số thuế của Công Ty TNHH 268 Bản Cái.

Công Ty TNHH 268 Bản Cái đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4601577053 kể từ ngày 22/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH 268 Bản Cái:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Nguyên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4601577053 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Nguyên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH 268 Bản Cái trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4601577053 được cập nhật lần cuối vào lúc .