Công Ty TNHH An Dương TLT

5200897347

Mã số 5200897347 là mã số thuế của Công Ty TNHH An Dương TLT.

Công Ty TNHH An Dương TLT đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5200897347 kể từ ngày 23/01/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 21/01/2019, tính đến nay Công Ty TNHH An Dương TLT đã thành lập được hơn 1 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH An Dương TLTĐinh Vương Nguyệt Lâm - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH An Dương TLT:

  • Địa chỉ:
    Tổ 12A, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
    .
  • Số điện thoại 0946041993.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5200897347 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Yên Bái.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH An Dương TLT trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5200897347 được cập nhật lần cuối vào lúc .