Công Ty TNHH Annam Hostel

0402028069

Mã số 0402028069 là mã số thuế của Công Ty TNHH Annam Hostel - còn có tên giao dịch là ANNAM HOSTEL COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Annam Hostel đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402028069 kể từ ngày 20/02/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 20/02/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Annam Hostel đã thành lập được hơn 1 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Annam HostelNguyễn Văn Nhẫn - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Annam Hostel:

  • Địa chỉ:
    215/1 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Số điện thoại 0905137999.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402028069 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Annam Hostel trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402028069 được cập nhật lần cuối vào lúc .