Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thành Tâm

5801419289

Mã số thuế 5801419289 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5801419289 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thành Tâm - còn có tên giao dịch là Thanh Thanh Tam Real Estate Company Limited được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5801419289.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thành TâmNguyễn Thị Hạnh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thành Tâm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5801419289 với mã số thuế là 5801419289 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thành Tâm đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thành Tâm:

  • Địa chỉ:
    Số 12 An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801419289 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thành Tâm trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.