Công Ty TNHH BĐS An Gia Land

3603802753

Mã số 3603802753 là mã số thuế của Công Ty TNHH BĐS An Gia Land.

Công Ty TNHH BĐS An Gia Land đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603802753 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH BĐS An Gia Land:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603802753 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH BĐS An Gia Land trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603802753 được cập nhật lần cuối vào lúc .