Công Ty TNHH BĐS Vạn Vạn Phúc

5801457252

Mã số 5801457252 là mã số thuế của Công Ty TNHH BĐS Vạn Vạn Phúc.

Công Ty TNHH BĐS Vạn Vạn Phúc đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801457252 kể từ ngày 24/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH BĐS Vạn Vạn Phúc:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801457252 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH BĐS Vạn Vạn Phúc trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801457252 được cập nhật lần cuối vào lúc .