Công Ty TNHH Cà Phê Bida Sài Gòn Phố 2

0316718686

Mã số 0316718686 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cà Phê Bida Sài Gòn Phố 2.

Công Ty TNHH Cà Phê Bida Sài Gòn Phố 2 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316718686 kể từ ngày 23/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Cà Phê Bida Sài Gòn Phố 2:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316718686 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Cà Phê Bida Sài Gòn Phố 2 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316718686 được cập nhật lần cuối vào lúc .