Công Ty TNHH Cây Xanh Nam Quang

0700847088

Mã số 0700847088 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cây Xanh Nam Quang.

Công Ty TNHH Cây Xanh Nam Quang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0700847088 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Cây Xanh Nam Quang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0700847088 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Cây Xanh Nam Quang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0700847088 được cập nhật lần cuối vào lúc .