Công Ty TNHH Chăn Nuôi DST Miền Trung

4401090512

Mã số 4401090512 là mã số thuế của Công Ty TNHH Chăn Nuôi DST Miền Trung.

Công Ty TNHH Chăn Nuôi DST Miền Trung đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4401090512 kể từ ngày 11/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Chăn Nuôi DST Miền Trung:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Phú Yên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4401090512 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Phú Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Chăn Nuôi DST Miền Trung trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4401090512 được cập nhật lần cuối vào lúc .