Công Ty TNHH CK Phú Thịnh

2902092524

Mã số 2902092524 là mã số thuế của Công Ty TNHH CK Phú Thịnh.

Công Ty TNHH CK Phú Thịnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902092524 kể từ ngày 26/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH CK Phú Thịnh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902092524 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH CK Phú Thịnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902092524 được cập nhật lần cuối vào lúc .