Công Ty TNHH CLB Billiard 3Ce

0109776739

Mã số 0109776739 là mã số thuế của Công Ty TNHH CLB Billiard 3Ce.

Công Ty TNHH CLB Billiard 3Ce đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109776739 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH CLB Billiard 3Ce:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109776739 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH CLB Billiard 3Ce trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109776739 được cập nhật lần cuối vào lúc .