Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Và Điện Năng Lượng Mặt Trời Solar Hồng Thám

3002198181

Mã số 3002198181 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Và Điện Năng Lượng Mặt Trời Solar Hồng Thám.

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Và Điện Năng Lượng Mặt Trời Solar Hồng Thám đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3002198181 kể từ ngày 16/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Và Điện Năng Lượng Mặt Trời Solar Hồng Thám:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Tĩnh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3002198181 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Tĩnh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Và Điện Năng Lượng Mặt Trời Solar Hồng Thám trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3002198181 được cập nhật lần cuối vào lúc .