Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Hằng Tuấn Thái Hải Phòng

0202088744

Mã số 0202088744 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Hằng Tuấn Thái Hải Phòng.

Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Hằng Tuấn Thái Hải Phòng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202088744 kể từ ngày 22/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Hằng Tuấn Thái Hải Phòng:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202088744 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Hằng Tuấn Thái Hải Phòng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202088744 được cập nhật lần cuối vào lúc .