Công Ty TNHH Công Nghệ PRC

5801414403

Mã số thuế 5801414403 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5801414403 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ PRC - còn có tên giao dịch là Prc Technology Company Limited được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5801414403.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Công Nghệ PRCNguyễn Thế Phương - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Công Nghệ PRC đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5801414403 với mã số thuế là 5801414403 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Công Nghệ PRC đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Công Nghệ PRC:

  • Địa chỉ:
    Lô 29, Dãy C2 đường Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801414403 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Công Nghệ PRC trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.