Công Ty TNHH Cúc Gia Hưng

4001239817

Mã số 4001239817 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cúc Gia Hưng.

Công Ty TNHH Cúc Gia Hưng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4001239817 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Cúc Gia Hưng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4001239817 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Cúc Gia Hưng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4001239817 được cập nhật lần cuối vào lúc .