Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Vận Tải Att

0202113616

Mã số 0202113616 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Vận Tải Att.

Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Vận Tải Att đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202113616 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Vận Tải Att:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202113616 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Vận Tải Att trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202113616 được cập nhật lần cuối vào lúc .