Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Nguồn Lực Việt

1101997960

Mã số 1101997960 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Nguồn Lực Việt.

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Nguồn Lực Việt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1101997960 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Nguồn Lực Việt:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Long An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1101997960 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Long An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Nguồn Lực Việt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1101997960 được cập nhật lần cuối vào lúc .