Công Ty TNHH Cửu Thái Gia

5801421182

Mã số 5801421182 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cửu Thái Gia - còn có tên giao dịch là CUU THAI GIA COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Cửu Thái Gia đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801421182 kể từ ngày 03/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 03/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Cửu Thái Gia đã thành lập được hơn 7 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Cửu Thái GiaNguyễn Cửu Thịnh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Cửu Thái Gia:

  • Địa chỉ:
    Số 91A/12 Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Số điện thoại 02633585739.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801421182 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Cửu Thái Gia trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801421182 được cập nhật lần cuối vào lúc .