Công Ty TNHH Đăng Khoa - Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Luyện Thi

2001350843

Mã số 2001350843 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đăng Khoa - Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Luyện Thi.

Công Ty TNHH Đăng Khoa - Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Luyện Thi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2001350843 kể từ ngày 22/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đăng Khoa - Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Luyện Thi:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Cà Mau
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2001350843 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cà Mau.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đăng Khoa - Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Luyện Thi trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2001350843 được cập nhật lần cuối vào lúc .