Công Ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 17-03D

1001214510

Mã số 1001214510 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 17-03D.

Công Ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 17-03D đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1001214510 kể từ ngày 17/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 17-03D:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1001214510 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 17-03D trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1001214510 được cập nhật lần cuối vào lúc .