Công Ty TNHH Đặng Phước Hòa Tây Ninh

3901323837

Mã số 3901323837 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đặng Phước Hòa Tây Ninh.

Công Ty TNHH Đặng Phước Hòa Tây Ninh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3901323837 kể từ ngày 18/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đặng Phước Hòa Tây Ninh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tây Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3901323837 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tây Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đặng Phước Hòa Tây Ninh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3901323837 được cập nhật lần cuối vào lúc .