Công Ty TNHH Đào Tạo & Dịch Vụ New Level

4201955286

Mã số 4201955286 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đào Tạo & Dịch Vụ New Level.

Công Ty TNHH Đào Tạo & Dịch Vụ New Level đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4201955286 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đào Tạo & Dịch Vụ New Level:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Khánh Hòa
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4201955286 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đào Tạo & Dịch Vụ New Level trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4201955286 được cập nhật lần cuối vào lúc .