Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục BF

0202020866

Mã số 0202020866 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục BF.

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục BF đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202020866 kể từ ngày 27/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục BF:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202020866 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục BF trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202020866 được cập nhật lần cuối vào lúc .