Công Ty TNHH Đào Tạo Và Vận Tải Quốc Dân

0601212432

Mã số 0601212432 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đào Tạo Và Vận Tải Quốc Dân.

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Vận Tải Quốc Dân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0601212432 kể từ ngày 24/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đào Tạo Và Vận Tải Quốc Dân:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nam Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0601212432 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nam Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đào Tạo Và Vận Tải Quốc Dân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0601212432 được cập nhật lần cuối vào lúc .