Công Ty TNHH Điện Lạnh Văn Sơn Nguyễn

0402114790

Mã số 0402114790 là mã số thuế của Công Ty TNHH Điện Lạnh Văn Sơn Nguyễn.

Công Ty TNHH Điện Lạnh Văn Sơn Nguyễn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402114790 kể từ ngày 15/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Điện Lạnh Văn Sơn Nguyễn:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402114790 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Điện Lạnh Văn Sơn Nguyễn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402114790 được cập nhật lần cuối vào lúc .