Công Ty TNHH Dingdom Chemical Technology

2400881437

Mã số 2400881437 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dingdom Chemical Technology - còn có tên giao dịch là DINGDOM CHEMICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Dingdom Chemical Technology đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2400881437 kể từ ngày 22/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 22/01/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Dingdom Chemical Technology đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Dingdom Chemical TechnologyNguyễn Văn Công - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dingdom Chemical Technology:

  • Địa chỉ:
    Thôn Phúc Hạ, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
    .
  • Số điện thoại 0337200787.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2400881437 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dingdom Chemical Technology trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2400881437 được cập nhật lần cuối vào lúc .