Công Ty TNHH Du Lịch Và Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hợp Điểm

0316904241

Mã số 0316904241 là mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Và Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hợp Điểm.

Công Ty TNHH Du Lịch Và Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hợp Điểm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316904241 kể từ ngày 11/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Và Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hợp Điểm:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316904241 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Du Lịch Và Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hợp Điểm trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316904241 được cập nhật lần cuối vào lúc .